Đèn trụ chiếu sáng lối đi năng lượng mặt trời KS-GDL214

1.200.000