Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời KS-GL3101

1.650.000