Đèn trụ cổng sử dụng năng lượng mặt trời KS-GL10

1.050.000