Đèn vườn sử dụng năng lượng mặt trời KS-GDL0886

1.800.000