Đèn sân vườn trụ cao chạy năng lượng mặt trời KS-GDL0852

7.500.000